Wsparcie rynku produktów pszczelich 2018/2019

Ule

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rozpoczął przyjmowanie projektów do tegorocznego programu “Wsparcie rynku produktów pszczelich 2018/2019. KOWR na zgłoszenia czekać będzie tylko do końca kwietnia 2018 r.

Mechanizm “Wsparcie rynku produktów pszczelich” to możliwość refundacji poniesionych kosztów związanych z produkcją pszczelarską. Związki, stowarzyszenia czy też spółdzielnie pszczelarskie mają możliwość otrzymania zwrotu kosztów poniesionych, między innymi na zakup sprzętu pszczelarskiego (w tym np. zakup uli), zakup pszczół, zakup leków do zwalczania warrozy, a także organizację szkoleń czy konferencji pszczelarskich.

Odpowiednie dokumenty powinny być dostarczone osobiście lub wysłane listem poleconym na adres Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, znajdującej się w Warszawie, przy ul. Karolkowej 30 w terminie do 30 kwietnia 2018.

Więcej informacji znajdziecie na stronie www.kowr.gov.pl

Related Post