Rodzaje uli

W Polsce w pasiekach spotykamy bardzo wiele rodzajów uli, niekiedy spotkać można nawet ule unikalne, budowane według własnego pomysłu pszczelarza czy też zabytkowe. Jednak w zdecydowanej większości, polscy pszczelarze stosują kilka głównych typów uli.

 

Do najczęściej spotykanych uli w polskich pasiekach należą ule warszawskie zwykłe i poszerzone, Dadanta i wielkopolskie. Nieco rzadziej stosuje się w Polsce ule wielokorpusowe Ostrowskiej, Apipol i Langstrotha. Do innych rodzajów uli, także spotykanych u polskich pszczelarzy należą szafkowe słowiańskie (Ciesielskiego), warszawskie poszerzone obniżone,  wielkopolskie obniżone, podwyższone lub odwrócone, a także wspomniane wcześniej, bardzo rzadko spotykane konstrukcje charakterystyczne dla jednej czy kilku zaprzyjaźnionych często pasiek.

Typy uli (wielkość ramki):

 • wielkopolski – 360×260 mm
 • Dadanta – 435×300 mm
 • warszawski poszerzony –300×435
 • warszawski zwykły – 240×445 mm
 • Langstrotha – 448×232 mm
 • Ostrowskiej – 360×230 mm
 • Dadanta zmodyfikowany (wielokorpusowy) – 435×230 mm
 • Apipol – 435×115 mm.
Ul
Ul, fot. karin_van_Duke, Pixabay.com, CC0

Ule dzielimy także ze względu na materiał, z którego są zbudowane – tutaj wyróżniamy drewniane, poliuretanowe, styropianowe. Ule wykonuje się także z płyt pilśniowych oraz słomy.

Kolejny podział uli to podział na na tzw. leżaki, stojaki i kombinowane – rozróżnienie to wynika ze sposobu ułożenia ramek w gnieździe:

 • stojaki – gniazdo powiększa się w pionie dzięki dostawianiu dodatkowych kondygnacji korpusów
 • leżaki – gniazdo powiększa się w poziomie poprzez dostawianie kolejnych ramek w tym samym rzędzie
 • kombinowane – stosuje się oba sposoby.

Wybór odpowiednich uli do pasieki jest sprawą indywidualnych preferencji pszczelarza oraz charakterystyki danego gospodarstwa pasiecznego (np. wielkości pasieki, tego czy jest to pasieka stacjonarna czy wędrowna, wieku i sprawności pszczelarza itd.). Warto podkreślić, że przyjmuje się, iż najlepiej jeśli w danym gospodarstwie pasiecznym stosowano jeden, a maksimum dwa rodzaje uli.

W przypadku wątpliwości co do tego, jaki ul wybrać do własnej pasieki warto zasięgnąć opinii doświadczonych profesjonalnych pszczelarzy lub zapytać w dobrym specjalistycznym sklepie pszczelarskim, na przykład tutaj

 

Zobacz też: Cechy dobrego ula wg prof. Jerzego Wilde

 

 

Related Post