Badania: obecność matki nie wpływa na aktywność zbieraczek

Pszczoły

Według badań przeprowadzonych na SGGW w Warszawie, obecność matki w rodzinie pszczelej nie wpływa w sposób istotny na aktywność zbieraczek.

Badania przeprowadzone przez Jakuba Gąbkę, Jacka Celmera, Zbigniewa Kamińskiego  i Barbarę Zajdel z Pracowni Pszczelnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie miały na celu zbadanie prawdziwości poglądu, że brak matki w rodzinie powoduje mniejsze zbiory nektaru.

Badania przeprowadzone w 2015 pokazały jednak, że tak nie jest. Według danych badaczy aktywność pszczół w rodzinach osieroconych zmniejszyła się o 6%, a w pozostałych rodzinach o 4%, nie odbiegały więc w sposób znaczny. Co ważne, w ciągu całego badania  w żadnym dniu aktywność pomiędzy rodzinami bezmatecznymi i rodzinami z matkami nie różniła się w sposób istotny.

Badacze z SGGW obalili więc jeden z mitów, według którego brak matki wpływa na znaczące zmniejszenie się zbierania nektaru.

 


Źródło: Materiały z Naukowej Konferencji Pszczelarskiej 2018 – http://www.opisik.pulawy.pl/pdf/materialy_53_konferencja.pdf

Related Post