Miejskie pszczoły silniejsze od pszczół z terenów wiejskich

Ul

Polscy naukowcy z Katowic przeprowadzili badania porównawcze rodzin pszczelich z terenów miejskich i wiejskich, badając aspekty takie jak ogólna siła rodzin oraz liczebność bakterii zasiedlających przewód pokarmowy pszczół.

Badaniom podano pszczoły z pasieki miejskiej zlokalizowanej na dachu budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz pasieki tradycyjnej znajdującej się we wsi Parzymiechy (w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim). Badania wykonano we wrześniu 2018 roku.

Wyniki badań pokazały, że pomimo tego, że pszczoły z terenów miejskich narażone są na liczniejsze niebezpieczeństwa zagrażające ich życiu i zdrowiu (wyższe temperatury, zanieczyszczenia i środki ochrony roślin stosowane w celach ogrodniczych), są pomimo to w ogólnej lepszej kondycji od pszczół z terenów wiejskich.

Badania przeprowadzone zostały na Uniwersytecie Śląskim przez badaczy Annę Urbaś, Katarzynę Kasperkiewicz, Agatę Nicewicz, Łukasza Nicewicza  oraz Mirosława Nakoniecznego.

 

 

 


Źródło: Materiały z 57 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej 2020, http://www.inhort.pl/

Related Post